top of page

R-Gait
Få tilbake muligheten til å gå!

Virkningsmekanisme:

R-Gait er en ende-effektor-type robotenhet som re-utdanner pasienten til å gå i det mest naturlige gangmønsteret. Slutteffektortypen for gangtrening gjenskaper det naturlige gangmønsterprinsippet ved å bruke fotplater utstyrt med sensorer. Disse hjelper pasienten med forlengelsen av de metatarsofalangealleddene og stimulerer fremdriftsfasen av foten som under den naturlige gangsekvensen.

 

R-Gait oppmuntrer til presist dosert gangart omskolering i et trygt miljø, noe som gjør den egnet selv i det første restitusjonsstadiet. R-Gait er egnet for voksne og pediatriske pasienter fra en høyde på 80 cm.

R-Gait i bruk.jpg
R Gait salgsargumenter.jpg

Sanntidsgang Biofeedback

Biofeedback for gangart i sanntid brukes til å forbedre biomekaniske svekkelser i post-slag og andre nevrologiske pasienters gangmønster.

 

Data fra behandlinger kan lagres i eksporterbare gangrapporter, og både terapeuten og pasienten kan observere nyttig behandlingsinformasjon for å spore og evaluere fremgang.

R-gait spill.jpg

Hvem er den ideelle kandidaten for R-Gait?

R-GAIT er beregnet på hjerneslag, traumatisk hjerneskade, multippel sklerose, infantil cerebral parese og Parkinsons sykdom.

Er R-Gait, gangterapi, også for barn?

R-Gait er egnet for voksne og pediatriske pasienter fra en høyde på 80 cm.

Hvordan doserer man R-Gait-terapien og hvor mange vil pasientene trenge?

 

Terapien kan være indisert innenfor et bredt spekter, fra daglig trening hos akutte pasienter til trening én gang i uken hos kroniske pasienter.

 

Intensiteten av terapien vil avhenge av pasientens fysiske kapasitet og den gradvise belastningen av antall skritt og gangavstand som er proporsjonal med terapi tiden.

 

Målet er å gradvis oppnå minst 600–800 skritt per økt og øke i henhold til pasientens kapasitet og gang hastighet.

 

Respekter alltid pasientens tilstand og tilpass gangtreningen når som helst under rehabiliteringsprosessen.

Les mer om gangterapi på vår Academy-side, klikk på knappen under!

bottom of page