top of page

SKANLAB NG PRO

Skanlab_Therapy_04.png
Hva er en Skanlab NG Pro

Skanlab NG Pro diatermiapparatet er ment for behandling av muskel- /  skjelettskader, degenerative muskuloskeletale tilstander og smerter, og som en del av et fysioterapiregime som kan omfatte andre behandlinger. Spesifikke applikasjoner inkluderer:

• Akselerasjon av bløtvev og muskelheling etter skade
• Kontroll av smerte, inkludert leddsmerter
• Akselerasjon av leddheling og leddgikt
• Bedre elastisitet  av muskler og bløtvev

Skanlab NG Pro brukes også i stor utstrekning til FOREBYGGENDE BEHANDLING

Teknisk virkemåte

Skanlab NG Pro genererer en elektrostatisk feltenergi med en frekvens på 500 kHz (0,5 MHz).

Watt-effekten er 25 watt, og effekten er basert på å skape en vekslende statisk strøm som skaper et elektrodynamisk felt og bruker derfor komplekset av elektrodynamikk. Enheten er klassifisert som en langbølge (600m) diatermi apparat (monopolar). Strømmen er preget av å være en kapasitiv høyfrekvent strøm. 

Selve enheten er jordet, men pasientkretsen inneholder ikke en "ekte" jordingselektrode. Behandlingselektrode, og pasientens strømretur elektrode er bare en del av strømkretsen for å behandle pasienten, og for å lukke strømkretsen. Pasientens vev er også en del av denne kretsen. Effekten av oppvarmingen genereres i vevet under behandlingselektroden.

Skanlab-enheten fungerer etter dielektrikum eller kapasitans - Når dielektrisk koblet diatermi brukes, opprettes en raskt alternerende spenningsdifferensial som produserer et raskt alternerende elektrisk felt i en krets. Behandlingselektroden og pasientens returelektrode plasseres med tilstrekkelig og optimal hudkontakt med pasienten. Det elektriske feltet trenger inn i vevene (gjennom overflaten på emaljen på behandlingselektroden og pasientens hudvev) i det aktuelle området av kroppen. Energien går via behandlingselektrode inn i vevet og avgir energi i form av varme, og returnerer via pasient returstrøm elektroden,  og derved lukker derved kretsen.

Oppvarmingseffekten i vevet er under behandlingselektroden. På grunn av de elektriske ladningene i vevsmolekylene, vil vevsmolekylene prøve å innrette seg etter det raskt skiftende elektriske feltet. Denne raske bevegelsen, eller vekslingen, av ioneladningene forårsaker friksjon eller kollisjon med andre ioner og produserer varme i vevet. Den elektriske feltstyrken bestemmes av graden av potensialforskjell mellom elektrodene som er satt av enhetens strømregulator. Siden frekvensen ikke er variert, bestemmer den gjennomsnittlige effekten selve effekten av oppvarmingen. Selve oppvarmingen skyldes tap av energi i vevet. Dette gir til gjengjeld mindre energi gjennom det omkringliggende vevet og til pasient returstrøm elektrode. 

Ved hvilke tilstander hos pasienten viser Skanlab NG Pro god effekt?

Anatomisk lokasjon / tilstand                                               

Nakke:

 • Bursitis

 • Torticollis

 • Myalgia

 •  Whiplash syndrome

 •  Mobilization

Skulder:

 • Frozen shoulder mobilization

 •  Impingement syndrome

 •  Rotator cuff symptoms

 •  Biceps longum tendonitis​

Albue/underarm/hånd

 • Epicondylitis

 •  Pronator teres syndrome

 •  Bursitis

 •  Carpal tunnel syndrome

 •  Finger ligament distortions​

Rygg:

 • Lower back pain

 •  Detoning muscles

 •  Myalgia

 •  Mobilization

Hofte

 • Coaxial arthritis

 •  Adductor tendonitis

 •  Trochante bursitis/ bursitis disorders

 •  M. piriformis syndrome

Lår

 • Hamstring contusions

 •  M. quadriceps contusions

Kne:

 • Gonarthritis

 •  Patello-femoral arthralgia

 •  Ligament injuries

 •  Runners knee

 •  Jumpers knee

lLegg

 • M. tibialis posterior tendonitis

 •  Tibia periostitis

 •  M. triceps surae contracture

Ankel og Achilles tendon

 • Distortion of the ankle with oedema

 •  Sinus tarsi syndrome

 •  Achilles tendonitis/paratendonitis

 •  Talofibular anterior sprains

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske godkjenninger:   CE 2460
Skanlab NG Pro tilfredsstiller alle pålegg og standarder i samsvar med medisindirektivet (93/42 / EEC)
Standardutstyr

 • Skanlab NG Pro

 • Behandlingselektrode, Ø30mm

 • Massiv pasient returstrøm elektrode (stålstav)

 • Komplette elektrodehåndtak (fjernkontroll)

 • Elektrodekabel, svart

 • Strømkabel

Ekstrautstyr
Behandlingselektrode, Ø30mm
Behandlingselektrode, Ø23mm
Massiv pasient returstrøm elektrode (stålstav)

Fleksibel pasient returstrøm elektrode (gummiplate 8x12cm)
Komplette elektrodehåndtak (fjernkontroll)
Elektrodekabel, svart
Strømkabel
Skanlab Therapy Electrode Cream, 1ltr
Skanlab Therapy Electrode Cream, 5ltr
 

Tekniske spesifikasjoner

 • Hovedspenning: 100-240 Volt,

 • Frekvens: 50/60 Hz

 • Strøm: 0,6 –1,2 A.

 • Maks. Utgangseffekt: 25W

 • Kontinuerlig utgangsfrekvens: 500 kHz

 

Enheten
Medisinsk klassifisering: IIa (i henhold til MDD 93/42 / EEC)
Sikkerhetsklasse: I type BF, i henhold til IEC 60601-1
Pasientlekkasjestrøm: bedre enn IEC-kravene  ( IEC < 100 µA)
Ditto, første feiltilstand: bedre enn IEC-kravene ( IEC < 500 µA)
Sikkerhetstest: CE-MDD
Dimensjoner: 302x300x126.5mm (l x b x h)
Vekt: 4,3 kg
Sikringer: 2xT 2.5A H 250V

Miljøforhold
Miljøforhold for transport og lagring
Miljøtemperatur: - 100 C til + 400 C.
Relativ luftfuktighet: 10 til 90% (ingen kondens)
Atmosfærisk trykk: 500 til 1060 hPa
Miljøforhold for normal bruk
Miljøtemperatur: - 10 C til + 40 C.
Relativ luftfuktighet: 10 til 90% (ingen kondens)
Atmosfærisk trykk: 800 til 1060 hPa


Klassifisering:  CE 2460
Klassifisering av Skanlab NG Pro
• Klasse IIa i henhold til direktivet om medisinsk utstyr (MDD 93/42)

Programvare
Klasse A i henhold til EN ISO 62304, Software Safety Classification

Implementerte sikkerhetsstandarder
• IEC 60601-1: Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1: Generelle krav til sikkerhet
• IEC 60601-1-2: Elektrisk medisinsk utstyr - Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse - Avsnitt 2: Sikkerhetsstandard: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og tester
• IEC 60601-1-4: Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1-4: Generelle krav til sikkerhet - Sikkerhetsstandard: Programmerbare elektriske medisinske systemer
• IEC 60601-1-6: Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1: Generelle krav til sikkerhet - Avsnitt 6: Sikkerhetsstandard: Brukbarhet
• IEC 60601-1-11: Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse - Avsnitt 11: Sikkerhetsstandard: Krav til medisinsk elektrisk utstyr og medisinske elektriske systemer som brukes i hjemmets helsemiljø
• EN ISO 62304: Programvare for medisinsk utstyr - livssyklusprosesser for programvare
• EN ISO 14971: Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring på medisinsk utstyr
• EN ISO 10993: Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 1: Evaluering og testing i en risikostyringsprosess

13.7 Produksjonsstandarder
• EN ISO 13485 Medisinsk utstyr - Kvalitetsstyringssystemer Krav til regulatoriske formål

Kontakt Skanlab AS for

 1. Fordypende informasjon/dokumentasjon

 2. Informasjon om forsiktighetsregler

 3. Informasjon om kontraindikasjoner

 4. Informasjon om praktisk bruk

 5. Demonstrasjon

                                  Klikk her

bottom of page