top of page

CERTIFIERINGAR

Skanlab AS är ISO-certifierat enligt ISO-standard 13485: 2016

Skanlab NG Pro är certifierad enligt MDD (Medical Devices Directive); Direktivet om medicintekniska produkter - 93/42 / EEG

Skanlab AS betonar att produkterna vi marknadsför från Enraf-Nonius, PowerMedic Lasers och Reimers & Janssen är certifierade i enlighet med de senaste ISO-standarderna och MDD (Medical Device Directive).

Skanlab AS vill framstå som en trovärdig och säker partner för dig!

bottom of page