top of page

Her finner du elektromedisinsk behandlingsutstyr fra Enraf-Nonius 

STØTVÅG

Endopuls 811

Kompressions- eller støtvågsterapi används för att behandla muskler / senor och ligament. Støtvågor är ljudimpulser med mycket energi som överförs på djupet som vågor. Energiutsläppet i behandlingsområdet förbättrar ämnesomsättningen och blodcirkulationen och stimulerar därmed kroppens egen reparationsmekanism.

Radiella støtvågor kan genereras elektromagnetiskt eller pneumatiskt. Endopuls 811 kräver ingen separat kompressor. Elektromagnetisk utrustning för behandling av støtvågor är mer kompakt och mobil.

Fördelen med støtvågsterapi är att den har en mycket kort behandlingstid per session, med en hög andel behandlingsframgångar efter bara några få behandlingar. Detta gör støtvågsterapi till en mycket populär terapi. Även ett kort ingrepp med en støtvåg kan ge bra resultat.

 

Kontakta oss angående Endopuls 811

Klicka här för broschyren!

Klicka här för produktvideo!

Endopuls811_photo-1211.jpg
Endopuls811_photo-1700.jpg
Photoshoot 2012-08-24-1809.jpg
Photoshoot 2012-08-24-1705.jpg
Laserterapi

Endolaser 120 eller Endolaser 422

TERAPEUTISK LASER MED HÖG PRESTANDA
905 nm GaAs-lasersonden levererar pulser i nanosekunder,
producerar en genomsnittlig effekt på 100 mW och en toppeffekt på upp till 100 W per diod. Detta resulterar i en högre koncentration av ljusenergi (I₀), eller foton densitet i vävnadens djup, utan risk för att bränna vävnad. (Endolaser 120)

BEVISAD EFFEKTIVITET
Den kliniska tillämpningen av ljus - producerad av laserdioder med
effekt upp till 1600 mW - är vetenskapligt dokumenterad.
Den pulserande lasern 905 nm (GaAs) är den mest mångsidiga för djupare strukturer (leder, ryggkotor, ryggmuskler), medan 808 nm (GaAlAs) är mer lämplig för sårläkning och vävnadsreparation.
Vetenskapliga bevis visar fortfarande att pulserande ljus har biologiska och kliniska effekter som skiljer sig från
kontinuerligt vågljus (CW). Flera studier har avslöjat det
LLLT i pulserande vågläge kan tränga igenom
genom melanin och andra hudbarriärer, som stärker
hypotesen att pulsering är fördelaktig för att nå djup vävnad
och strukturer.

Kontakta oss angående Endolaser 120 eller Endolaser 422

Klicka här för broschyren!

Klicka här för produktvideo!

Enraf-Nonius_Endolaser_120_EN.jpg
Enraf-Nonius_Endolaser_120_EN b.jpg
Enraf-Nonius_Endolaser_120_EN c.jpg
Enraf-Nonius_Endolaser_120_ENd.jpg
Interferens

ENDOMED 484

ALLROUND 4-KANALS ELEKTROSTIMULERING är en ny generation med hög prestanda
elektrisk stimulator för vårdpersonal som vill ha allt:


• TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering) är en metod för elektrisk stimulering för smärtlindring vid akuta och kroniska tillstånd. ENDOMED 484 innehåller flera former av TENS som alternativ: Konventionella (högfrekventa) TENS, Akupunkturliknande (lågfrekventa) TENS, Burst TENS och modulerade TENS. De olika metoderna för att använda TENS är relaterade till de olika fysiologiska mekanismerna för smärtmodulering. TENS är icke-invasiv och har få biverkningar jämfört med läkemedelsbehandling.


• NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation) används för att främja muskelstyrka och funktionell återhämtning av extremiteter (övre och nedre extremiteter). ENDOMED 484 tillåter användaren att arbeta med enkla, dubbla eller flera kanaler och erbjuder synkron, asynkron och alternerande (ömsesidig) stimulering för muskler eller muskelgrupper. Förutom dessa stimuleringslägen har ENDOMED också funktionen PEMS (Progressive Electrical Muscle Stimulation). Denna unika egenskap är extremt fördelaktig på funktionell elektrisk stimuleringssida (FES), det säkerställer att alla fyra kanalerna stannar samtidigt, oavsett sammandragnings-mönstren för varje kanal. PEMS är mycket önskvärt för muskelstimulering i en kinetisk kedja (t.ex. vid strokerehabilitering).


• PENS (perkutan elektrisk nervstimulering) är en beprövad och effektiv smärtstillande behandling som kombinerar fördelarna med både TENS och elektroakupunktur. I PENS levereras kraft till kroppen med små akupunkturliknande nålar placerade i mjuka vävnader och / eller muskler för smärtlindring och funktionell förbättring hos patienter med migrän, neuropatisk smärta, ischias och kronisk knäsmärta, till exempel.

Elektroakupunktur och relaterade tekniker är effektiva mot akut och kronisk smärta och minskar vissa biverkningar. Detta
Minimalt invasivt förfarande växer snabbt i popularitet eftersom resultaten är utmärkta. Vissa anser det till och med vara den ultimata kombinationen av Dry Needling och TENS.

De fyra kanalerna kan användas separat, parvis eller samtidigt
med olika program.

ENDOMED 484 är därför den ultimata lösningen för behandling av smärtsamma tillstånd och muskelsvikt vid strokerehabilitering (inkl. Dysfagi), ortopedi, idrottsrehabilitering och rehabilitering av bäckenbotten (inkontinens).

Kontakta oss om Endomed 484

Klicka här för broschyren!

Klicka här för produktvideo!

Enraf-Nonius_Endomed_484_ENc.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_484_ENd.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_484_EN.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_484_ENe.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_484_ENb.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_484_ENf.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_484_ENh.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_484_ENg.jpg

Endomed 482

är elektroterapienheten för terapeuter som vill ha et mer avancerat hjälpmedel.
Elektroterapi har många möjligheter och användningsområden. Smärtkontroll och muskelstimulering har en lång historia och är väl underbyggd vetenskapligt. Användningen av Elektroterapi är icke-invasiv, enkel att använda och belastar inte patienter unödig. Elektroterapi är därför ofta ett utmärkt alternativ till mediciner eller andra procedurer.
Endomed 482 är utformad för praktisk användning på grund av pekskärmsgränssnittet (touch-screen) och det omfattande protokollbiblioteket (42 element och evidensbaserat), vilket också är fallet med andra enheter från Enraf-Nonius 4-serien.
Endomed 482 kan utökas med en Vacotron 460 . Denna
integrerad enhet säkerställer användningen av elektroterapi vid användning och bruken av vakuumelektroder är mycket enkla.
Endomed 482 : den kompletta, användarvänliga, snabba och säkra enheten för elektroterapi!

Bevisbaserade protokoll

  • 42 evidensbaserade protokoll för elektroterapi. Komplett visning av anatomiska platser och behandlingsinstruktioner

FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

  • Patienten kan involveras i sin egen behandling genom att använda en valfri "fjärrkontroll". Speciellt när man använder elektroterapi har patienten möjlighet att kontrollera behandlingen.

BATTERIOPERATIV (TILLVAL) OCH DÄRFÖR MOBIL

  • Förutom att kunna använda 4-serie-enheten som är ansluten till en strömförsörjning kan den också användas med en batteridriven strömförsörjning. Detta säkerställer att du kan gå var som helst med din enhet, oavsett om det är hemma hos patienten eller vid hans eller hennes sjukhussäng.

PROGRAMMERBAR

  • Förutom standardbehandlingsprotokoll kan du också lagra dina personliga protokoll (inklusive sekventiella applikationer) baserat på dina egna riktlinjer.

Kontakta oss om Endomed 484

Klicka här för broschyren!

Klicka här för produktvideo!

Enraf-Nonius_Endomed_482B_EN.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_482B_EN 4.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_482B_EN 3.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_482B_EN 2.jpg
Bilde 5.jpg
Interferens
m/vakum

ENDOMED 182 FÖR IFC & TENS
2 oberoende kanaler. Inställningar för 2-polig interferensström (2-polig) och TENS kan fördelas jämnt genom två kanaler (fyra elektroder), medan intensiteten för varje kanal kan justeras individuellt.

Endomed 182 med integrerat vakuum: Endomed 182 kan utrustas med en integrerad vakuummodul. Vakuumet (sug) som genereras gör att terapeuten enkelt kan placera stimuleringselektroderna på patienten och eliminerar användningen av fästband.

Stimulering sker med hjälp av sugkoppar som har integrerade elektrodytor och överför den elektriska stimuleringen till vävnaden via fuktade svampar. Mångsidig: Med två tillgängliga enhetsmodeller kan elektrisk stimulering användas genom flexibla gummielektroder, självhäftande elektroder och / eller vakuumelektroder.


Kort sagt: Endomed 182 för IFC & TENS:
• Är de mest fördelaktiga professionella enheterna för
interferentialström (IFC) och TENS
• Har två oberoende kanaler
• Är smart när det gäller design och prestanda

Kontakta oss om Endomed 182 med vakuum

Klicka här för broschyren!

Klicka här för produktvideo!

Enraf-Nonius_Endomed_182_EN.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_182_ENc.jpg
Enraf-Nonius_Endomed_182_ENd.jpg
Kortvåg - och
mikrovåg

Curapuls 670

KORTVÅG- OCH MIKROVÅGTERAPI
Kortvåg- och mikrovågsterapi använder effekten av ett elektromagnetiskt fält på de olika vävnaderna. Naturen hos den elektromagnetiska energin säkerställer att den absorberas särskilt av vävnader med låg impedans, såsom väl vaskulariserad vävnad (muskelvävnad) och vävnad med ödem eller nyligen hematom. Upptagningen av denna energi främjar vävnadsreparation och förbättrar blodcirkulationen. Kortvågsbehandling utövar mycket lite stress men fungerar väldigt djupt inuti kroppen.

Med kortvågs- ​​och mikrovågsterapi finns det möjligheter till kontinuerlig kortvågsterapi och pulserande kortvågsterapi. Med kontinuerlig kortvågsbehandling är den subjektiva värmekänslan framträdande, den verkliga diatermin. Syftet med denna behandlingsmetod är att främja cirkulation och stimulera metaboliska processer. Den terapeutiska effekten av värme har använts sedan medicinsk vetenskap började, och utrustningen för kortvågs- ​​och mikrovågsterapi gör att denna värme kan användas mycket exakt och lokalt.
Kortvågsbehandling kan också användas termiskt. Hög toppkapacitet ges i mycket korta sekvenser. Dessa följs av relativt långa viloperioder. Denna process stimulerar vävnaden intensivt utan att patienten är medveten om den termiska effekten. Pulserande kortvåg kan således ha en verkan mycket djupt inuti kroppen utan oönskade ytvävnads reaktioner.

Kontakta oss angående Curapuls 670

Klicka här för broschyren!

Klicka här för produktvideo!

IMG_3922.jpg
IMG_3872.jpg
Enraf-Nonius_Curapuls_670_EN.jpg
TENS

TENSMED S84

REHABILITATION: Muskelstimuleringsprogram är specifikt indikerade för funktionell förstärkning efter kirurgiska ledinterventioner och efter en längre immobiliseringstid. Program inkluderade för Vastus Medialis förstärkning och återhämtning efter ACL-kirurgi, förebyggande program
(förebygga trauma och skada), rehabilitering och hemiplegi.
INKONTINENS: Specifika program för behandling av urologiska störningar som stress, trängsel och blandad inkontinens ingår i rehabiliteringsavsnittet.
Smärta: Eliminera smärta med de speciella pulserna från TENS-strömmar som stimulerar kroppen på ett mjukt sätt och som gör det möjligt att återställa hälsa, välbefinnande och förbättrad livsglädje. Med TENS-programmen i TENSMED S84 kan du behandla akut och kronisk smärta relaterad till muskuloskeletale störningar. Inkluderade program för akut och kronisk smärta, cervikal smärta, lumbago, peri-artrit, epikondylittIschias, mjukdelsskador etc.
SPORT: TENSMED S84 är programmerad för att selektivt stimulera snabba och långsamma fibrer för att träna olika muskelgrupper.
Inkluderar program för uppvärmning, maximal styrka, uthållighet, explosiv styrka, av-kontraktion  (muskelavslappning), kapillarisering (ökar blodtillförseln till muskeln och förbättrar uthållighet och återhämtningsförmåga) och före och efter tävling / träning och aktiv återhämtning ( minskar muskelfett efter träning eller tävling).
FITNESS, SKÖNHET & ÄSTETIK: Med TENSMED S84 kan du ta hand om din kropp och försvara dess vitalitet och skönhet. Använd de specifika skönhetsprogrammen för att behandla hudproblem: förbättra kapillärmikrocirkulationen, toning och vävnadsstramning, vätskedränering, ökad ämnesomsättning och cellulära aktiviteter, minskning och mobilisering av fettet i de lokala avsättningarna (t.ex. celluliter, vattenretention, lokaliserat fett). TENSMED S84 är också perfekt för viktminskning / lokal lipolys, anti-cellulitbehandling, lymfatisk dränering och åtdragning / toning. Uppstramnings- och toningsprogrammen hjälper till att minska hudproblem genom den allmänna och lokala ökningen av ämnesomsättningen.
FAST NMES (neuromuskulär elektrisk stimulering): Snabb NMES-menyn erbjuder 3 sätt att stimulera och träna muskler (eller muskelgrupper) på det mest funktionella sättet med ett av de 103 dedikerade programmen. I bara tre steg kan du välja ett av följande snabb-NMES-alternativ: 'Action Now', 'FES Now' eller 'NMES Now'. Snabbt, enkelt och funktionellt.


Action Now-program är normala NMES-program med den enda skillnaden att du startar sammandragningen manuellt: efter att du tryckt på en knapp på TENSMED S84 . Dessa program är särskilt användbara för att ansluta och synkronisera den elektriska stimuleringen till en volontär kontraktion. Program sträcker sig från mycket snabba och korta sammandragningar (typiskt för explosiv rörelse) till långsammare och längre sammandragningar (när man siktar på hypertrofi).

FES Now (“3S”) -program kännetecknas av en aktiveringsfördröjning av kanalerna 3 och 4 jämfört med kanalerna 1 och 2. Dessa program gör det möjligt att stimulera musklerna i en kinetisk kedja tack vare de differentierade aktiveringstiderna för de involverade muskelgrupperna. Inom det estetiska området tillåter 3S-programmen att skapa en verklig sekventiell dränering. Den rytmiska stimuleringen av musklerna orsakar en ökning av venös cirkulation och lymfatisk cirkulation (lymfatisk flöde)

NMES Now-program erbjuder snabb åtkomst till specifika muskelavstämningsprogram med en förinställd PÅ / AV-stimuleringstid.
Det finns en växling mellan arbetstid och vilotid (aktiv och passiv). Till exempel 6 sekunders sammandragning och 10 vila.
Under viloperioden finns det också en möjlighet att öka strömmens intensitet för att utföra en kylaktiv aktiv återhämtning under vilan.

Kontakta oss om Tensmed S84

Klicka här för broschyr

Klicka här för produktvideo!

TensMed S84_vrijgezet.jpg
Bilde1.jpg
DSC_2518.jpg
TensmedS84-screen-1.jpg
DSC_2451_basisscherm.jpg
DSC_2466.jpg
Bilde2.jpg
EMG MYOFEEDBACK 
MÅLING AV 
TRENINGS-EFFEKT

MYOMED 632X

EMG - electromyographyMYOMED 632X = MYOFEEDBACK
Myofeedback innefattar registrering av elektrisk muskelaktivitet med hjälp av yt-elektroder eller kavitetselektroder.
Myomed 632X är enkel att använda och säkerställer att terapeuten och patienten får feedback om resultaten. Återkopplingen ges visuellt via LCD-skärmen som tydligt visar de förinställda tröskelvärdena och patientens muskelsammandragningar. Du kan också välja en akustisk signal som anger om patienten uppnår de valda värdena eller inte. Den grova EMG-signalen hörs via hörlurar. Terapeuten behöver inte arbetskrävande övervakning, eftersom Myomed 632X säkert guidar patienten genom övningarna!


MYOMED 632X = ÄNDRAR TRYCKFÖRÄNDRINGAR
Vid tryckåterkoppling mäter Myomed 632X tryckförändringar med kavitetselektroder.


MYOMED 632X = OCH ELEKTROTERAPI
Enheten erbjuder två former av terapi: elektrisk stimulering och EMG-feedback. Dessa kan användas oberoende eller i kombination. Det finns olika möjligheter när det gäller kombinationen av EMG-återkoppling med elektrisk stimulering: alternativ eller utlöses av ett förinställt tröskelvärde.


V = OCH VAKUUM
Vakuumenheten (tillval) är en tyst anordning som skapar undertryck med möjlighet att använda fyra dammsugare
elektroder. Sugkraften kan justeras över en bred
och kan ställas in både kontinuerligt och pulserande. På grund av ett styrsystem kommer pumpen endast att fungera om vakuumet reduceras till under en viss nivå.

 

Kontakta oss angående MYOMED 632X

 

Klicka här för broschyr

Klicka här för produktvideo!

Enraf-Nonius_Myomed_632_ENb.jpg
Enraf-Nonius_Myomed_632_EN.jpg
Enraf-Nonius_Myomed_632_ENe.jpg
Enraf-Nonius_Myomed_632_ENc.jpg
Enraf-Nonius_Myomed_632_ENd.jpg
Eltrac 471 w/
Saunders
Clinical 
Traction device

Eltrac 471

Oavsett om du behandlar prolaps, degenerativ diskopati eller en klämd nerv, förbättrar ryggradens dekompression långvarig smärta. Spinal dekompression kan uppnås på ett antal sätt, men dragkraft är en av de enklaste och mest effektiva metoderna. Dragkraft påverkar trycket mellan ryggkotorna. På grund av tryckfallet under dragning genereras en mekanisk effekt på nerverna och en biofysisk effekt på cirkulationen och syretillförseln till de lokala strukturerna uppstår. Detta kan resultera i omedelbar smärtlindring, men också en strukturell förbättring på lång sikt.
NOGGRANNHET
Nya Eltrac är exakt. Krafterna utövas på patienten med yttersta precision. Dragkraften i Eltrac 471- linjen mäts ständigt under dragkraft. Kontrollen av Eltrac jämför det uppmätta värdet med det inställda värdet. Eventuella avvikelser korrigeras omedelbart . I dragterapi är inte bara den exakta kraften viktig utan också den hastighet med vilken kraften ökar eller minskar är mycket viktig.

Andra enheter på marknaden kan bara ge en indikation på hastigheten. Hastighet uppskattas eller uttrycks endast i procent av motorns kapacitet eller hastighetsförhållande. Med Eltrac 471 kan du ställa in motorvarvtalet exakt (N / sek.) Och enheten levererar just det. Den beräknar exakt hur lång tid behandlingen tar. Och fullfärgsskärmen visar exakt vad du programmerade och vad som händer under behandlingen.
I SANNING
Vad du ser på den tydliga och informativa skärmen är exakt vad som sker. Inget genomsnitt senare, utan snarare realtid. Detta gör att du kan övervaka styrkorna som faktiskt utövades under behandlingen, inte en sammanfattande presentation utan själva kursen.
Du kan zooma och bläddra i den visuella representationen av
behandling. Detta kommer också att ge bättre insikt under
behandlingssessionen som helhet. Du kommer att följa vad du behöver veta tack vare informationen i realtid.
SÄKERHET
Eltrac 471 av Enraf-Nonius är det säkra och ansvarsfulla valet.
Inte bara för att Enraf-Nonius har tillhandahållit sjukgymnaster
utrustning sedan 1925, men också för att vi utvecklar behandlingsutrustning med den mest avancerade tekniken. Den traditionella dragutrustningen kännetecknas främst av kontrollerad dragkraft. Förutom den kontrollerade kontraktionskraften ger nya Eltrac 471 också tydlig feedback i sanntid , alternativet för lagring av protokoll. Enkel användning av modern teknik gör detta möjligt.

EVIDENCE BASED : Förutom möjligheten att lagra protokoll är Eltrac naturligtvis också utrustad med förprogrammerade kliniska protokoll (evidensbaserat!). Detta gör det extremt enkelt att justera inställningarna för utrustningen.


Krafter över 200 Newton kan skada säkerheten vid utförande
cervikal dragkraft. Därför har
Eltrac 471 en inbyggd varning som indikerar när en behandling inkluderar krafter över denna tröskel.

KERVISK TRAKTION MED SAUNDERS KLINISK TRAKTIONSENHET

Med Saunders kliniska draganordning riktas dragkrafterna mot huvudets baksida. Krafterna appliceras inte på hakan, så det finns inget tryck på den temporomandibulära leden. Saunders kliniska draganordning kan skräddarsys efter individuella behov så att varje patient får maximal förmån.
Vinkeln på cervikal dragkraft kan justeras med Saunders kliniska draganordning. Detta möjliggör optimal dragkraft som beskrivs i
litteratur.

Kontakta oss angående Eltrac 471

Klicka här för broschyr

Klicka här för produktvideo!

Eltrac vooraanzicht.jpg
51008-14_muscle_tone.jpg
51008-14_pain.jpg
51008-14_range_of_motion.jpg
herniated_disc.jpg
Manumed_Tractie_met_accessoires.jpg
Enraf-Nonius_Manumed_Extension_ENc.jpg
Bedieningshandleiding_voor_achterzijde.j
Enraf-Nonius_Manumed_Extension_ENe.jpg
Enraf-Nonius_Manumed_Extension_ENf.jpg
Ultraljud

Sonopuls 492

Den mest kompletta enheten i 4-serien är Sonopuls 492 . Denna enhet säkerställer att du kan använda ultraljudsterapi, elektroterapi och kombinationsbehandling. Du kommer att ha ett elektrobehandlingsalternativ för de flesta störningar med både 1 MHz och 3 MHz ultraljud, med ett litet och / eller ett stort ultraljudshuvud och med alla moderna och effektiva strömtyper som är helt integrerade!
Den enkla inriktningen av pekskärmens kontrollpanel gör hanteringen extremt enkel och snabb. All information du behöver visas på ett mycket organiserat sätt. Det är också enkelt att välja rätt parametrar.

Tack vare de integrerade evidensbaserade protokollen,
de bästa rekommendationerna kommer att föreslås. De grafiska hjälpskärmarna som visar platser och anatomiska platser ger en garanti för korrekt utförande av behandlingen.
Sonopuls 492 kan användas som en mobil enhet tack vare batteriet (tillval) . Förutom att använda den med strömförsörjning kan utrustningen också användas i en klinik bredvid en patients säng eller hemma. Således kan den multifunktionella Sonopuls 492 också vara din assistent var du än behöver för att behandla patienten.
Sonopuls 492 kan utökas med Vacotron 460 vakuum
modul. Med Vacotron 460 integrerad med
Sonopuls 492 , du kan enkelt placera elektroder. En kombination
vilket gör ditt jobb ännu enklare och snabbare att utföra.

UPP TILL 4 (Fyra) BEHANDLINGAR SAMTIDIGT MED 1 (en) ENHET
Nya Enraf-Nonius Sonopuls 492 finns nu och erbjuder 4
helt oberoende kanaler. Du vill ha 4 oberoende
terapienheter tillgängliga till priset av 1! Med bara en enhet kan du
använda 4 olika terapier eller behandla i 4 olika områden oberoende och samtidigt. Spara tid och pengar.

1 ENHET - 4 KANALER - 1 PATIENT
Med den nya Sonopuls 492 kan du behandla olika områden eller olika platser samtidigt.

Ett exempel är ultraljudbehandling av höftens djupa vävnader. Traditionell behandling består av en session på den ventrala sidan av höften, den laterala inställningen och slutligen baksidan.


1 ENHET - 4 KANALER - 4 BEHANDLINGSOMRÅDEN
Sonopuls 492 med 4 oberoende kanaler erbjuder också
möjlighet att behandla fyra olika områden samtidigt. Behandla till exempel ett område med dynamisk ultraljud och ett med handsfree StatUS (TM). De två återstående kanalerna för elektroterapi kan användas för att minska smärta eller stimulera muskelvävnad. Fördubblar resultatet på kortare tid! Placera bara applikatorerna, ställ in protokollet så är du redo att gå!

Kontakta oss angående Sonopuls 492

Klicka här för broschyr

Klicka här för produktvideo!

Sonopuls 492
Sonopuls 492 med Vakuum
Enraf-Nonius_Sonopuls_492B_7.jpg
Enraf-Nonius_Sonopuls_492B_6.jpg
Enraf-Nonius_Sonopuls_492B_4.jpg
Enraf-Nonius_Sonopuls_492B 3.jpg

Vil du lære mer - gå til Academy siden vår eller klikk her

bottom of page