top of page

SEKRETESSPOLICY

1. Ansvarig för behandlingen
Skanlab har en egen registeransvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

2. Personlig information lagrad
Vi lagrar följande personliga information om våra kunder: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

 

3. Syftet med behandlingen
Vi behandlar informationen för att kunna fullgöra våra skyldigheter efter överenskommelse med dig. Vi använder också informationen för att kunna förse dig med information, erbjudanden och service i samband med ditt köp via e-post, telefon, SMS och utskick. För att hantera medlemskap, kursadministration, registrering / deltagande i aktiviteter. Vi lagrar också köphistorik och beteendemönster på vår webbplats, dvs. information om hur den enskilda kunden navigerar på webbplatsen.

 

4. Grunden för behandlingen
Information om namn, adress, telefon, e-postadress används för att uppfylla köpeavtalet. Grunden för denna behandling är artikel 6 b i sekretessförordningen. Där du har samtyckt kommer informationen också att användas för att ge dig information, erbjudanden och service i samband med ditt köp via e-post, telefon och SMS. Grunden för denna behandling är sekretessförordningen art 6 (a).

 

Du kan när som helst vägra att få sådan information från oss. Där du har samtyckt till det används köphistorik och beteendemönster för att ge rekommendationer och reklam som är skräddarsydd för dig som användare. Grunden för denna behandling är sekretessförordningen art 6 (a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sådan användning.

 

5. Insamling av personlig information
Vi lagrar den personliga informationen du har angett på vår webbplats. Vi använder cookies på våra webbplatser för att ge dig som besöker webbplatsen den bästa kundupplevelsen och servicen. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användningen av kakor.

 

Utlämnande av information till tredje part
Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt avslöja personlig information till andra, såvida vi inte är lagligt skyldiga att göra det.

 

7. Radering av personuppgifter
Information vi har fått i samband med ditt köp lagras i vårt aktiva kundregister i 10 år. Du kan när som helst kontakta oss via e-post och begära information om dig raderad. Undantag är där redovisningslagen tvingar oss att bevara information när vi köper.

 

8. Den registrerades rättigheter
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och gällande bestämmelser. Observera att du kan kräva åtkomst till och överföring av din egen personliga information samt kräva korrigering eller radering av information. Det kan klagas till datainspektionen om behandling i strid med reglerna.

 

9. Sekretessombud
Vi har för närvarande inte vår egen integritetsrepresentant.

 

10. Informationssäkerhet
Vi skyddar din personliga information med både fysisk och virtuell åtkomst och åtkomstkontroll, samt genom att kryptera känsliga delar av inlämnad information.

 

Kontaktinformation
Förfrågningar om vilken information som registreras, korrigering och radering kan skickas skriftligen till följande adress: info@skanlab.no

bottom of page